Francavida

Canzone dialettale di Alfredo Barbina

Francavida Francavida,
Tu pe quantu piccirida
Sì na cosa … chi si sa
Vali cchiù de na città…

Si ‘nda jiu cuntientu e ariusu
Pemmu dassa sti zancari.
Pijiau u trenu cuomu lampu, non voliendu cchiù tornari,
arrivau ‘nta la città;
jiu a lu cinema o teatru,
vitta cuosi a meravijia,
non pensandu mai ad atru.
Ma nu misi, dui tri misi
non passaru, non passaru
e luntanu cu la menti
ricordau chistu fangaru.

Francavida Francavida,
Tu pe quantu piccirida
Sì na cosa … chi si sa
Vali cchiù de na città…

‘Nta l’America diventa
nu bossu randa randa;
dicia jes e dicia tenchiu,
usa u frak e la lavanda,
pijia u trenu sutta terra,
vajia u sabatu a Broduè,
ava pezza e stuta-baker,
cchiù felici è de nu rre.
Ma tra chidi grattacieli,
chidu mundu tantu biedu,
dicia a n’atru paisanu:
“…Chidu nuostru paisiedu! …”

Francavida Francavida,
Tu pe quantu piccirida
Sì na cosa … chi si sa
Vali cchiù de na città…

Tanti cuosi ricordaru
Caminandu e ccà e de dà:
Santu Foca, lu Rosariu,
Jioculanu e lu Zziu Pà;
li Cuzzupi de la Pasqua,
i Ciaramiedi de Natali,
e li Fimmani a la Missa,
‘mbulicati ‘nta i vancali;
li Troppiti, li Massari
nta li nuotti de li viernu
cu li cunti luonghi, luonghi,
chi ti parranu do ‘mpiernu.

Francavida Francavida,
Tu pe quantu piccirida
Sì na cosa … chi si sa
Vali cchiù de na città…

Jui luntanu cu la guerra,
vitta atri mundi strani,
vitta a morta comu nenta,
 tra li Greci e l’Africani,
fu ‘nternatu, prigionieru
e cu l’uocchi sempre asciutti
vidia a sira sempra sempra
una e chisti casi brutti
china ‘e fumu e de guttari.
Ma chi vala na badia.
E nu juornu u liberaru
e si vitta chi ciangia …

Francavida Francavida,
Tu pe quantu piccirida
Sì na cosa … chi si sa
Vali cchiù de na città…

Vitta u mara, lu vapuri
(Era tristi puru allora: chida nejia ‘n luntananza
Cci spacìa puru lu cora).
Vitta ‘u puortu, pijia u trenu,
arrivau a na stazioneda
e si misa chianu, chianu
mu camina sempra a peda.
Vidia appena u campanili
e si vitta ‘nta li vrazza:
era mammasa chi scaza
avia jiutu mu l’abbrazza.

Francavida Francavida,
Tu pe quantu piccirida
Sì na cosa … chi si sa
Vali cchiù de na città…

Pacchiana

 

 

 

 

Baule Emigrante

© Francavilla Angitola - Storia Ricordi Cultura Religione